Idealne rozwiązanie dla klubów i organizacji. Naklejki pozwalają na szybką identyfikację i tworzenie rozpoznawalnej społeczności. Są też nośnikiem informacji dla potencjalnie zainteresowanych osób. Kluby, stowarzyszenia, organizacje – korzystają z znaków graficznych, z których w łatwy sposób możemy wykonać naklejki. Jesteśmy przekonani że spotkają się one z gorącym przyjęciem wśród członków, a wielu z nich będzie dumnych z możliwości zaakcentowania swojej przynależności.

Organizacje i kluby posiadające kibiców czy też fanów, mogą wśród nich dystrybuować naklejki. Możliwość pozyskania naklejek przez kibiców, jest nieocenioną pomocą w utożsamianiu ze swoim klubem. Możemy dostarczyć gotowy produkt przygotowany do sprzedaży w sklepie kibicowskim.